Gästgivaregården

Mat på Småländska

Lunch-Catering-Affärsmiddagar-Högtider

 

 

 

 

 

 

Historia

Läs mer: De kungliga på Gästgivaregården

Kunglig lunch 7 oktober 2011

 

Ända sedan 1600-talet har platsen kring Gästgivaregården på Gamla Torg varit en livlig mötes- och handelsplats. Här samlades ortsbor och resande för att höra de senaste nyheterna, göra affärer på marknaderna och ta del av spännande tingsförhandlingar.

Gamla Torgs utseende och utbud har förändras under åren och det Gamla Torg vi ser idag ger oss en känsla av hur Ljungby såg ut i början av 1800-talet. Här finns några av Ljungbys äldsta hus samlade och i dem finns konsthanverkare, turistservice, museum, restaurang och kafé och under somrarna anordnas populära loppmarknader på kullerstenstorget.

 

 

Ljungby gästgivaregård omkring 1910. T.v. syns det gamla tingshuset. Det var över gårdsplanen här
som fångarna ofta kom gående ihopkedjade. Tingshuset köptes av källarmästare Louis Arndt omkring 1901, sedan det nya tagits i bruk.
Gästgivaregården uppfördes omkr. 1820 under Ljungcrantz tid. Ovanför entren syns fönstren till
den stora festsalen.

 

Gästgivaregården
Den mest kända av den långa raden gästgivare som drivit Gästgivaregården genom århundradena är Märta Ljungberg (1656-1741). Gästgivaregården låg strategiskt placerad vid en av den tidens viktigaste landsvägar och Märta gjorde blomstrande affärer trots krig och missväxt.

Verksamheten utökades ytterligare när Sunnerbo Häradsrätt flyttade till Ljungby 1693 och höll tingsförhandlingarna i Gästgivaregården. Märta dog som barnlös änka, ingen av hennes två söner uppnådde vuxen ålder, och efter sin död donerade hon en del av sin förmögenhet till de fattiga i Kånna, Ljungby och Angelstad socknar.

Den nuvarande byggnaden är uppförd omkring 1820 på samma plats som Märta Ljungberg bedrev sin gästgiveriverksamhet på 1600-talet. Här hystes nattgäster fram till 1900-talets början. När resandet med tåg ökade minskade behovet av övernattning. Gästgiveriverksamheten lades ner och byggnaden fungerade till och från som bostadshus.

1971-1972 genomfördes en grundlig restaurering och Gästgivaregården återfick sitt ursprungliga utseende. Interiören fick 1800-talsprägel, kakelugnarna murades upp och de gamla dörrarna med titthål för serveringspersonalen sattes upp på ursprungliga platser. I Gästgivaregården finns nu en förstklassig restaurang som serverar småländsk husmanskost i modern tappning och på väggarna visas konst ur Ljungby konstförenings omfattande konstsamling. I kryddträdgården bakom Gästgivaregården odlas kryddor som var vanliga i 1800-talets matlagning.

 

 

Här vid gästgiveriet skulle den ordinarie skjutshållningen bestå av två hästar.
Detta gällde även för Klockaregården medan Postgården skulle hålla tre. Gästgiveriets skjutsreserv bestod av 52 hästar, som sammanställts från ett vidsträckt område. År 1878 utgjorde entreprenadbidraget för skjutsväsendet för Ljungby gäsgiveri i 150 kr.